Program Informasi Pekerjaan Dan Latihan

Program anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling untuk memberi pendedahan awal tentang bidang pekerjaan dan keusahawanan kepada murid SK Matang Gerdu.